INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach


Struktura Instytutu Pedagogiki

Kierownictwo Instytutu
dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska - Dyrektor
dr Agnieszka Roguska  - Zastępca Dyrektora


Sekretariat Instytutu

pracownicy administracyjni
starszy specjalista mgr Beata Chacińska
referent mgr Paulina Frelek


Pracownicy naukowo - dydaktyczni


Zespoły badawcze


Edukacja włączająca w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacylnymi.
dr Ewa Jówko - kierownik zespołu
dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - wykonawca

 

Potrzeby osób starszych - uwarunkowania i możliwości.
dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - kierownik Zespołu
dr Ewa Jówko - wykonawca
dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca

 

System edukacji w perspektywie rynku pracy.
dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak - kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska- wykonawca
dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - wykonawca
dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
dr Sabina Wieruszewska- Duraj - wykonawca
dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca
dr Bartłomiej Gaik - wykonawca
dr Andrzej Sędek - wykonawca


Dzieci migrantów w środowisku przedszkolnym i szkolnym.
dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska - kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak - wykonawca
dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
dr Sabina Wieruszewska- Duraj - wykonawca
dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca
dr Bartłomiej Gaik - wykonawca

mgr Kinga Frączkowska- wykonawca

 

Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności -  Znaczenie idei wielkiego pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji.
dr hab. prof. uczelni Urszula Tyluś - kierownik zespołu
dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz -  wykonawca

dr Ewa Wyczółkowska - wykonawca
dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw - wykonawca
dr Cezary Kalita - konsultant interdyscyplinarny

 

Egzystencja w perspektywie stygmatu.
dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw - kierownik Zespołu
dr Alicja Antas- Jaszczuk - wykonawca
dr Agnieszka Roguska - wykonawca
dr Barbara Dobrowolska - wykonawca
prof. dr hab. Edward Jarmoch - wykonawca

 

Współczesna rzeczywistość edukacyjna i resocjalizacyjna - perspektywy, oczekiwania, potrzeby.
dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz - kierownik Zespołu
dr Barbara Dobrowolska - wykonawca
dr Andrzej Sędek - wykonawca

 

Pracownicy dydaktyczni
dr Renata Matysiuk

dr Beata Boczukowa
dr Agata Fijałkowska-Mroczek
dr Małgorzata Myszka -Bujno
dr Lucjan Rzeszutek
dr Beata Trębicka- Postrzygacz
dr Joanna Zienkiewicz
mgr Potr Karaś

 


Rada Dyscypliny Instytutu Pedagogiki

 

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska prof. uczelni - przewodnicząca

dr Agnieszka Roguska -  zastępca przewodniczącej

dr Bartłomiej Gaik - sekretarz

dr Ewa Jówko - członek

dr Aneta Niewęgłowska - członek

dr hab. Sławomir Sobczak prof. uczelni - członek

dr hab. Urszula Tyluś prof. uczelni - członek

dr Sabina Wieruszewska - Duraj - członek

dr Małgorzta Wiśniewska - członek

dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni - członek