INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

Pedagogika I stopień:
semestr 1 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 – wersja dostępna cyfrowo
 
Pedagogika II stopień:
semestr 1 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 – wersja dostępna cyfrowo
 
Pedagogika specjalna 5-letnie mgr
semestr 5 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 7 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 9- wersja dostępna cyfrowo
 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie mgr
semestr 1 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 - wersja dostępna cyfrowo
semestr 7- wersja dostępna cyfrowo
semestr 9 - wersja dostępna cyfrowo
 
SEMESTR LETNI 2023/2024

Pedagogika I stopień:
semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 – wersja dostępna cyfrowo
 
Pedagogika II stopień:
semestr 2 sp. opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną – wersja dostępna cyfrowo
semestr 4 sp. opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną – wersja dostępna cyfrowo
 
Pedagogika specjalna 5-letnie mgr
semestr 6 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 8 - wersja dostępna cyfrowo
semestr 10 - wersja dostepna cyfrowo
 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie mgr
semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 - wersja dostępna cyfrowo
semestr 8- wersja dostępna cyfrowo
semestr 10 - wersja dostepna cyfrowo