INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa"
Certyfikaty uczestników wraz z identyfikatorami leżące na blacie stołu

W dniach 14-15 listopada 2017 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne potrzeby i wymagania Edukacji dla Bezpieczeństwa. Konferencja zorganizowana została przez pracowników Zakładu Edukacji dla Bezpieczeństwa we współpracy z naukowcami z  ośrodków naukowych z całego kraju, między innymi Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamary Zacharuk. W obradach uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju, którzy w swojej działalności naukowej oraz dydaktycznej związani są z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
Konferencja została zainaugurowana w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Uroczystego otwarcia obrad dokonał prof. dr. hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki.