INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Kapituła konkursowa oceniła prace doktorskie nadesłane w XIV edycji konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” i podjęła decyzję o przyznaniu nagród. Do konkursu zgłoszono 26 prac (15 w pierwszej kategorii i 11 w kategorii drugiej).

W drugiej kategorii obejmującej dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, nie wybrano laureata, ale przyznano dwa wyróżnienia.

Pierwszą z wyróżnionych prac w drugiej kategorii została praca Pani Katarzyny Odyniec pt. „Potencjał edukacyjny środowiska lokalnego - na przykładzie badań w powiecie bialskim”. Autorka dobrze pokazuje wielokulturowość wynikającą z różnego pochodzenia etnicznego i różnych wyznań. Pogranicze powiatu bialskiego jest wielowymiarowe, wszechogarniające i „przecinające” go w wielu płaszczyznach. Jest to jednocześnie granica Polski i Białorusi, Unii Europejskiej, świata wschodu i zachodu.

Sedecznie gratulujemy pani doktor Katarzynie Odyniec !