INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

W dniu 8 maja 2024 r. miała miejsce VII edycja Siedleckiego Konkursu Matematycznego „Żyrafka” dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tegorocznym konkursie udział wzięło 96 dzieci z 38 przedszkoli z terenu Siedlec, Komorowa, Ług Wielkich, Piaseczna, Koszewnicy, Międzyrzeca Podlaskiego i Cegłowa.
Corocznie konkurs organizowany jest przez dwa instytuty: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Matematyki. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: z Instytutu Pedagogiki: prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska – przewodnicząca i dr Agata Fijałkowska-Mroczek a z Instytutu Matematyki: dr Marek Siłuszyk – zastępca przewodniczącej, prof. uczelni dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, prof. uczelni dr hab. Renata Modzelewska-Łagodzin, dr Agnieszka Siłuszyk. W czasie konkursu pomocą dzieciom służyli studenci następujących kół naukowych: Koło Naukowe Studentów Matematyki „GRAF”, Koło Naukowe Studentów Informatyki "GENBIT", Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht, Koło Naukowe Studentów Wychowania Przedszkolnego.
W dniu 17 maja 2024 r. nastąpiło podsumowanie konkursu. Laureatami zostali: miejsce I – Tomasz Śliwiński, Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Dolina w Siedlcach miejsce II – Joanna Ruszniak, Prywatne Przedszkole Muzyczne Nutka w Siedlcach, miejsce III – Julian Kwiatkowski, Miejskie Przedszkole Nr 4 w Siedlcach. Pozostałych 93 uczestników otrzymało wyróżnienia.
Patronat honorowy nad tegorocznym konkursem objęli: JM Rektor Uniwersytetu w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina, Starosta Powiatu Siedleckiego Karol Tchórzewski, Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

W dniach 7-12 lipca 2024 r. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni i dr Sabina Wieruszewska-Duraj, w ramach programu Erasmus +KA 171-HED – Mobilność pracowników instytucji szkolnictwa wyższego z państwami trzecimi niestowarzyszonymi, uczestniczyły w wizycie w Ain Shams University w Kairze. W ramach programu wizyty dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni wygłosiła wykład nt.: Constructing mathematical didactics games by children of preschool age, a dr Sabina Wieruszewska-Duraj nt.: The use of information technology in the education of children in the Polish education system. Ponadto, w ramach programu odbyły się warsztaty ze studentami studiów doktorskich Wydziału Informatyki i Nauk Informacyjnych, pod kierunkiem prof. Mohameda Roushdy. W ramach pobytu w Ain Shams University odbyło się spotkanie z władzami i pracownikami Wydziału Informatyki i Nauk Informacyjnych, zorganizowane przez Panią Dziekan, prof. Nagwe Badr, na którym dyskutowano na temat kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce i w Egipcie, wymieniono doświadczenia i określono zakres dalszej współpracy. W ramach mobilności odbył się kulturowo-historyczny tour po Kairze, obejmujący zwiedzanie piramid w Gizie, Muzeum Egipskiego w Kairze, Narodowego Muzeum Cywilizacji Egipskiej – Stary Kair, Cytadeli Kairskiej oraz Kasr Al-Dżawhara (Pałac Klejnotów), który nosi imię Dżawhara Hanem, ostatniej żony Muhammada Alego. W ramach programu Erasmus +KA 171-HED zaplanowano dalszą współpracę i wspólne przedsięwzięcia naukowe.

1000011657

1000011660

1000011667

Plakat Szpunar