INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

10. edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży

W dniach 24-30 maja br. odbędzie się 10. edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży. W tym roku będzie realizowany pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach!”.
Zaplanowane aktywności - warsztaty, rozmowy i spotkania - będą związane z ekologią, cyfryzacją, wolontariatem oraz wykluczeniem społecznym i w całości będą odbywać się w formule online.
Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie:  https://etm.frse.org.pl/

Studia Podyplomowe - 2021

Serdecznie zapraszamy na Studia podyplomowe.

Mamy szeroką i bogatą ofertę studiów skierowaną do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli i pedagogów, chcących udoskonalić nabyte wcześniej umiejętności, jak również pozyskać zupełnie nowe kwalifikacje i poznać nieznane dotychczas obszary wiedzy.

Kształcimy w zakresie:

  • Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej;
  • Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ;
  • Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej;
  • Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej;
  • Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka;
  • Podyplomowych Studiów Przygotowującychdo Wykonywania Zawodu Nauczyciela

Nasze Studia podyplomowe cieszą się dużą popularnością, ponieważ stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na określoną wiedzę i kwalifikacje.

Nasze studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, dlatego dadzą Ci ogromne spektrum możliwości zawodowych i zwiększą szanse na rynku pracy.

Zapraszamy!!!

Szczegółowe informacje na temat studiów znajdują się na stronie IRK

lub na stronie UPH z ofertą studiów podyplomowych

 

Od 4 stycznia 2021 roku zostanie udostepniony test on-line z przysposobienia bibliotecznego.