INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

1

2

IMG20220810102849

W dniach 8-13.08.2022 Instytut Pedagogiki gościł 37 dzieci z polskiej Szkoły-Przedszkola „Wilia” w Wilnie (Litwa) oraz 4 opiekunów. Pobyt dzieci związany był z podpisaną umową-porozumieniem o współpracy w zakresie praktyk, prowadzenia badań naukowych i wdrażania ich wyników w proces edukacji. Celem pobytu dzieci było podtrzymanie polskich tradycji narodowych a także doskonalenie znajomości języka polskiego.

Pobyt rozpoczął się od zwiedzania Siedlec. Dzieci odwiedziły takie miejsca, jak: Katedra Siedlecka, Pomnik Kościuszki, Stary Kościół, Stara Poczta, Kaplica Ogińskich, Pałac Księżnej Ogińskiej – obecny Rektorat.

W kolejnych dniach, dzięki uprzejmości pani prof. dr hab. Doroty Banaszewskiej, dzieci mogły zobaczyć Pracownię Małych Zwierząt na Wydziale Rolniczym, a dzięki życzliwości pana prof. dr hab. Piotra Leszczyńskiego mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-pokazowych w Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Ponadto dzieci odbyły wizytę w Planetarium „Niebo Prusa” mieszczącym się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

W celu podtrzymania polskich tradycji narodowych dzieci odwiedziły Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz uczestniczyły w wycieczce do Warszawy, gdzie zwiedziły, między innymi, Stare Miasto, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie oraz ogrody i budowle w parku wilanowskim.

Ponieważ celem pobytu dzieci w Siedlcach było doskonalenie znajomości języka polskiego, codziennie odbywały się zajęcia z języka polskiego w formie zabaw słownych, literowych, rebusów, kalamburów, zabaw dramowych i teatralnych na podstawie znanych polskich utworów dla dzieci a także wieczory filmowe prezentujące klasykę polskiego kina dla dzieci. Zajęcia te przygotowały i prowadziły studentki III roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studentki I roku kierunku Pedagogika II stopnia specjalność Edukacja wieku dziecięcego: Martyna Krzyżanowska Julia Kaszczyc, Eliza Sobieszczuk, Karolina Sypka, Kinga Piszczek, Małgorzata Świderska i Karina Rudzka.

Nie zabrakło również zajęć w sali integracji sensorycznej pod opieką dr Małgorzaty Wiśniewskiej, zajęć umuzykalniających w sali koncertowej z wykorzystaniem instrumentarium Orffa prowadzonych przez mgra Andrzeja Magrytę, oraz zajęć plastycznych przygotowanych przez pracowników Pracowni Sztuki – mgra Michała Gardzińskiego i mgra Dariusza Skiermunta. Efektem pracy plastycznej dzieci był zbiorowy plakat na temat Dziecięce abstrakcje, wykonany na dużym formacie z wykorzystaniem technik malarskich oraz zajęć sportowych prowadzonych przez studentki.

Na zakończenie pobytu dzieci otrzymały książki w języku polskim znanych autorów.

Organizatorkami pobytu dzieci z Wilna były prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, dr Sabina Wieruszewska-Duraj i dr Małgorzata Wiśniewska. Organizatorki składają serdeczne podziękowania JM Rektorowi UPH Mirosławowi Minkinie i pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach prof. uczelni dr hab. Malinie Kaszubie za pomoc i wsparcie w przygotowaniu pobytu dzieci oraz Kanclerzowi UPH mgr. Michałowi Kowalowi i Kierownikowi Osiedla Studenckiego mgr. Andrzejowi Doboszowi za umożliwienie zakwaterowania dzieci w domu studenckim.