INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w V Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej pt. „Przyszłość inkluzji społecznej - jej prognozy i zagrożenia. Ryzyko i nadzieja” organizowanej przez Katedrę Edukacji Inkluzyjnej Instytutu Edukacji, Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w budynku Biblioteki Głównej UPH przy ul. Żytniej 39, 08-110 Siedlce
Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zarówno do ośrodków naukowych jak i innych osób zaangażowanych w działania przeciw wykluczeniu społecznemu
Ramowy program Kongresu