INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. Ryszard Bera

dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni

dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni 

dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni

dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni

dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni

dr Alicja Antas-Jaszczuk

dr Barbara Dobrowolska

dr Bartłomiej Gaik

dr Ewa Jówko

dr Renata Matysiuk

dr Aneta Niewęgłowska

dr Katarzyna Nowosad

dr Agnieszka Roguska

dr Andrzej Sędek

dr Sabina Wieruszewska-Duraj

dr Małgorzata Wiśniewska

dr Ewa Wyczółkowska

dr Aleksandra Borkowska

dr Katarzyna Skalska

dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz

dr Katarzyna Odyniec

mgr Aneta Wiesner

mgr Renata Bareja

mgr Agnieszka Borkowska

 

 

Pracownicy dydaktyczni

dr Agata Fijałkowska-Mroczek

dr Małgorzata Myszka-Bujno

dr Lucjan Rzeszutek

dr Beata Trębicka-Postrzygacz

dr Joanna Zienkiewicz

mgr Lilia Adamczyk

mgr Piotr Karaś

mgr Barbara Sacharczuk

mgr Agnieszka Ołdachowska