INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

2023

Decyzja Nr 5/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie

Decyzja Nr 4/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie

Decyzja Nr 3/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia

Decyzja Nr 2/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia

Decyzja Nr 1/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian w składzie Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki

2022             

Decyzja Nr 4/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy programu studiów dla kierunku Pedagogika specjalna

Decyzja Nr 3/2022 z dnia 26 pażdziernika 2022 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie pedagogika

Decyzja Nr 2/2022z dnia 28 pażdziernika 2022 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie psychologia

Decyzja Nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta w dyscyplinie pedagogika, specjalność pedagogika specjalna

2021

Decyzja Nr 9/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany koordynatora kierunków studiów w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 8/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmian w Zespole ds. programów studiów w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 7/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany Sekretarza Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 6/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 5/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta i profesora uczelni w dyscyplinie psychologia w Instytucie Pedagogiki

Decyzja Nr 4/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania koordynatorów studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Pedagogiki

Decyzja Nr 3/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Zespół ds. monitorowania procesu ewaluacji działalności naukowej

Decyzja Nr 2/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. mediów społecznościowych w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 1/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. projektów i grantów w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2020-2024

2020

Decyzja Nr 8/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 7/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania koordynatorów kierunków studiów w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 6/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. jakości kształcenia w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 5/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. programów studiów w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 4/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Sekretarza Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 3/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 2/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 1/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki na kadencję 2020-2024