INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

Zarządzenie Nr 69/2023 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 5 lipca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 32/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

  •  Wzór wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie indywidualnej aktywności zawodowej

                - wzór oryginalny

                - wzór dostepny cyfrowo

Decyzja Nr 20/2023 Dziekana WS z dnia 28 września 2023 roku w sprawie dokumentowania i obiegu dokumentów stosowanych w organizacji praktyk zawodowych kierunkowych i praktyk zawodowych nauczycielskich

Pedagogika

I stopnia

Pedagogika

II stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
studia jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna,

studia jednolite magisterskie

Porozumienie – wersja oryginalna

 

Porozumienie – wersja dostępna cyfrowo

Porozumienie – wersja oryginalna

 

Porozumienie – wersja dostępna cyfrowo

Porozumienie – wersja oryginalna

 

Porozumienie – wersja dostępna cyfrowo

Porozumienie – wersja oryginalna

 

Porozumienie – wersja dostępna cyfrowo

Skierowanie – wersja oryginalna

 

Skierowanie – wersja dostępna cyfrowo

Skierowanie – wersja oryginalna

 

Skierowanie – wersja dostępna cyfrowo

Skierowanie – wersja oryginalna

 

Skierowanie – wersja dostępna cyfrowo

Skierowanie – wersja oryginalna

 

Skierowanie – wersja dostępna cyfrowo

Regulamin praktyk obowiązujący w roku 2023/2024 – wersja oryginalna

 

Regulamin praktyk obowiązujący w roku 2023/2024 – wersja dostępna cyfrowo

Regulamin praktyk – wersja oryginalna

 

Regulamin praktyk – wersja dostępna cyfrowo

Umowa o dzieło – wersja oryginalna

 

Umowa o dzieło – wersja dostępna cyfrowo

Umowa o dzieło – wersja oryginalna

 

Umowa o dzieło – wersja dostępna cyfrowo

Arkusz praktyki obowiązujący w roku 2023/2024 – wersja oryginalna

 

Arkusz praktyki obowiązujący w roku 2023/2024 – wersja dostępna cyfrowo

Program praktyk – wersja oryginalna

 

Program praktyk – wersja dostępna cyfrowo

Klauzula informacyjna – wersja oryginalna

 

Klauzula informacyjna – wersja dostępna cyfrowo

Klauzula informacyjna – wersja oryginalna

 

Klauzula informacyjna – wersja dostępna cyfrowo

Ocena praktyki obowiązująca w roku 2023/2024 – wersja oryginalna

 

Ocena praktyki obowiązująca w roku 2023/2024 – wersja dostępna cyfrowo

Arkusz praktyki – wersja oryginalna

 

Arkusz praktyki – wersja dostępna cyfrowo

Rachunek – wersja oryginalna

 

Rachunek – wersja dostępna cyfrowo

Rachunek – wersja oryginalna

 

Rachunek – wersja dostępna cyfrowo

 

Ocena praktyki – wersja oryginalna

 

Ocena praktyki – wersja dostępna cyfrowo

Regulamin praktyk – wersja oryginalna

 

Regulamin praktyk – wersja dostępna cyfrowo

Regulamin praktyk – wersja oryginalna

 

Regulamin praktyk – wersja dostępna cyfrowo

   

Program praktyk – wersja oryginalna

 

Program praktyk – wersja dostępna cyfrowo

Program praktyk – wersja oryginalna

 

Program praktyk – wersja dostępna cyfrowo

   

Arkusz praktyki – wersja oryginalna

 

Arkusz praktyki – wersja dostępna cyfrowo

Arkusz praktyki – wersja oryginalna

 

Arkusz praktyki – wersja dostępna cyfrowo

   

Ocena praktyki w przedszkolu – wersja oryginalna

 

Ocena praktyki w przedszkolu – wersja dostępna cyfrowo

Ocena praktyki asystenckiej C7 – wersja oryginalna

 

Ocena praktyki asystenckiej C7 – wersja dostępna cyfrowo

   

Ocena praktyki w szkole – wersja oryginalna

 

Ocena praktyki w szkole – wersja dostępna cyfrowo

Ocena praktyki asystencko-pedagogicznej D6 – wersja oryginalna

 

Ocena praktyki asystencko-pedagogicznej D6 – wersja dostępna cyfrowo

     

Ocena praktyki asystencko-pedagogicznej E3 – wersja oryginalna

 

Ocena praktyki asystencko-pedagogicznej E3 – wersja dostępna cyfrowo

 


Wykaz opiekunów praktyk studenckich w roku akademickim 2023/2024

                                                                                                                          pdf iconpdf dostepny cyfrowo

Legenda:

logo dokumentu pdf dokument PDF

logo dokumentu pdf dostępnego cyfrowo dokument PDF dostępny cyfrowo