INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

1. Zespół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – temat badawczy: Wyzwania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nr 182/23/B) 

Skład zespołu:

 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni – kierownik
 • dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 
 • dr Renata Matysiuk
 • dr Aneta Niewęgłowska
 • dr Sabina Wieruszewska-Duraj
 • dr Małgorzata Wiśniewska
 • dr Ewa Wyczółkowska

2. Zespół pedagogiki specjalnej – temat badawczy: Obcość – inność – niższość – jako doświadczenie jednostek i grup społecznych (nr 185/23/B)

Skład zespołu:

 • dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni – kierownik
 • dr Alicja Antas-Jaszczuk
 • dr Aleksandra Borkowska
 • dr Agnieszka Roguska
 • dr Katarzyna Skalska
 • mgr Aneta Wiesner

 3. Zespół edukacji włączającej – temat badawczy: Współczesne wyzwania inkluzji społecznej w perspektywie edukacji włączającej (nr 184/23/B)

Skład zespołu:

 • dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni – kierownik
 • dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 
 • dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni
 • dr Ewa Jówko
 • mgr Agnieszka Borkowska

 4. Zespół pedagogiki ogólnej i społecznej – temat badawczy: Dynamika procesów społecznych i edukacyjnych i ich uwarunkowania w transformującej rzeczywistości (nr 183/23/B)

Skład zespołu:

 • dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni – kierownik
 • dr Barbara Dobrowolska
 • dr Bartłomiej Gaik
 • dr Andrzej Sędek
 • dr Maryna Saltykova-Vaukovich
 • dr Katarzyna  Odyniec
 • mgr Renata Bareja