INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Dnia 29 kwietnia 2023 roku studenci pierwszego roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną pod kierunkiem dr Małgorzaty Myszki – Bujno prowadzili zajęcia dla dzieci z Wiosek Dziecięcych SOS. Studenci w czterech zespołach przygotowali gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Najmłodszy uczestnik miał dwa lata, najstarszy zaś trzynaście. Wszystkie dzieci chętni uczestniczyły w zajęciach. To był owocny czas, który ubogacił nas nowym doświadczeniem. Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi Wiosek Dziecięcych SOS Panu Jarosławowi Świerczewskiemu za umożliwienie poprowadzenia zajęć przez studentów Instytutu Pedagogiki. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.