INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Dnia 23 maja 2023 r. odbyła się I Ogólnopolska konferencja studencka pt. Wyzwania nauk społecznych w XXI wieku. Zgromadziła wielu prelegentów z różnych ośrodków akademickich - członków wielu kół naukowych oraz tych funkcjonujących na Wydziale Nauk Społecznych UPH w Siedlcach. Z Instytutu Pedagogiki swoje wystąpienia przedstawili studenci z trzech kół: Koła Naukowego Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht, Studenckiego Koła Naukowego Wychowania Przedszkolnego i Koła Naukowego INCLUSION. Studenci wykazali się nie tylko znawstwem swojej prezentowanej problematyki ale także kulturą przekazu.