INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

20 czerwca w Instytucie Pedagogiki odbyła się X edycja „ Festiwalu Nauki dla Przedszkolaków”. Celem wydarzenia jest rozwój nauki wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W wydarzeniu wzięły udział: Miejskie Przedszkole nr 3, nr 15, nr 22 oraz Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka i Niepubliczne Przedszkole – Ochronka zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na grupy „ Pszczółek”, „Biedronek”, „Żabek”i innych. Warsztaty przygotowali studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, ratownictwa medycznego, zoopsychologii z animaloterapią. Koordynatorem festiwalu była prof. Anna Klim-Klimaszewska Dyrektor Instytutu Pedagogiki przy wsparciu dr Sabiny Wieruszewskiej-Duraj , dr Małgorzaty Wiśniewskiej oraz dr Ewy Jówko. W ramach współpracy w festiwalu wzięli udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomśli.