INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Pobyć w naturze...

Dnia 7 czerwca studenci III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej...

Pod kierunkiem dr Sabiny Wieruszewskiej-Duraj uczestniczyli w wycieczce do Białowieży, podsumowującej cykl zajęć metodycznych, realizowanych w semestrze letnim. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy na temat środowiska Białowieskiego Parku Narodowego, obserwacja środowiska przyrodniczego oraz kształcenie umiejętności z zakresu metodyki  organizacji wycieczek edukacyjnych z perspektywy przyszłego zawodu nauczyciela. Działania w naturze obejmowały: zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, pobyt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów  i obserwacja drapieżników i kopytnych ssaków Puszczy Białowieskiej, spacer po kompleksie parkowym połączony z obserwacjami i dyskusją.