INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Dnia 13.11.2023 r. studenci kierunku Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna pod opieką dr Agnieszki Roguskiej oraz członkowie kół naukowych: Pedagogów Kreatywnych im. H. Gumpricht, Wychowania Przedszkolnego oraz Koła Naukowego Inclusion, skorzystali z zaproszenia do Centrum Symulacji Medycznych naszego Uniwersytetu. Uczestniczyli w badaniu na potrzeby pracy dyplomowej studentki III roku Ratownictwa Medycznego oraz w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy (BLS - Basic Life Support). Korzystaliśmy z doświadczenia ratowników medycznych w realu i trenera w świecie wirtualnym. Było ciekawie, ekscytująco i profesjonalnie. Czekamy na drugą i trzecią turę szkolenia.