INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Dnia 14 listopada 2023 r. na zaproszenie pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, studenci kierunku Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna oraz członkowie Koła Pedagogów Kreatywnych im. H. Gumpricht pod opieką dr Agnieszki Roguskiej uczestniczyli w szkoleniu na temat bajek, baśni i bajeczek. Spotkanie poprowadziła p. Joanna Piekarska, absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżniona Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W sposób niekonwencjonalny przybliżyła rozumienie bajek, szczególnie Czerwonego Kapturka, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego powstawania różnych wersji tej bajki, ich interpretacji z punktu widzenia psychologicznego i znaczenia symbolicznego poszczególnych postaci, kolorów i sekwencji tekstu. Szkolenie pokazało, że bajki można czytać na wiele różnych sposobów, z ukrytymi przekazami, z odniesieniem do własnej historii życia i są przeznaczone nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych.