INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Pedagogika I stopnia
I rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,30860/30860/art40582.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,30988/30988/art40670.html

II rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,30293/30293/art37504.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,30667/30667/art37506.html

III rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,29572/29572/art33096.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,30043/30043/art41015.html

 

Pedagogika II stopnia
I rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,30860/30860/art40582.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,30988/30988/art40671.html

II rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,30293/30293/art37504.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,30667/30667/art37507.html

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
I rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,30293/30293/art35828.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,30667/30667/art37281.html

II rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,30293/30293/art35828.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,30667/30667/art37281.html

III rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,28969/28969/art29893.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,29209/29209/art30013.html

IV rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,28969/28969/art29893.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,29209/29209/art30013.html

V rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,28194/28194/art28201.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,28478/28478/art28325.html

 

Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie
IV rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,28194/28194/art28205.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/13125,28470,28472,29209/29209/art30014.html

V rok
program studiów http://www.bip.uph.edu.pl/12768,28194/28194/art28205.html
sylabusy http://www.bip.uph.edu.pl/28472,28478/28478/art28328.html