INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Konferencja odbyła się w dniach 5-6 czerwca 2023 roku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach koło Siedlec. Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, współorganizatorami – Wydział Pedagogiczny Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku i Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Prorektor do spraw rozwoju, informatyzacji i oceny jakości Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie Prof. Ing. Jana Burgerova, PhD. (Słowacja). Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina. W ceremonii otwarcia uczestniczyli również: Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. uczelni dr hab. Malina Kaszuba oraz Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr inż. Anna Rak.

Cykliczna konferencja jest efektem współpracy naukowej z wybitnymi pedagogami z Polski i zagranicy. Jest forum wymiany doświadczeń, upowszechniania nauki oraz działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej pomiędzy pracownikami naukowymi uczelni krajowych i zagranicznych. Jej celem jest promocja i popularyzowanie osiągnięć naukowych przyczyniających się do rozwoju edukacji w XXI wieku, a także prezentowanie założeń teoretycznych i wyników badań w tym zakresie. Ponadto celem konferencji jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących wspierania poprawy jakości, atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem konferencji jest także zwrócenie uwagi na zwiększenie uczestnictwa w edukacji osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych, grup defaworyzowanych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (migrantów) niezależnie od ich środowiska społeczno-gospodarczego.

W konferencji, w formie stacjonarnej i on-line, udział wzięło 118 osób, w tym 61 osób z zagranicy i 57 osób z Polski. Uczestnicy z zagranicy reprezentowali 13 państw, w tym: Anglia (Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego w Londynie – 1 osoba), Bułgaria (Uniwersytet Angel Kanchev w Ruse – 2 osoby, Uniwersytet Paisii Hilendarski w Plowdiw – 7 osób, Uniwersytet Medyczny w Plowdiw – 4 osoby, Trakijski Uniwersytet w Starej Zagorze – filia w Haskowie – 4 osoby), Chiny (Uniwersytet Hubei w Wuhan – 1 osoba), Egipt (Uniwersytet Ain Shams w Kairze – 1 osoba), Litwa (Uniwersytet Wileński w Wilnie – 4 osoby), Macedonia Północna (Informatyczno-Technologiczny Uniwersytet Św. Pawła Apostoła w Ohridzie – 2 osoby), Mołdawia (Amerykański Uniwersytet Mołdawii w Kisziniowie – 1 osoba), Niemcy (Ośrodek Pomocy Społecznej Hasenbergl w Monachium – 1 osoba), Republika Południowej Afryki (Uniwersytet KwaZulu-Natal w Durbanie – 2 osoby), Rumunia (Wyższa Szkoła Nauk Rolniczych i Weterynaryjnych w Kluj-Napoca – 6 osób), Słowacja (Uniwersytet w Preszowie – 3 osoby, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku – 2 osoby), Ukraina (Narodowy Uniwersytet Bogdana Chmielnickiego w Czerkasach – 4 osoby, Centralno-Ukraiński Uniwersytet Wołodymira Winniczenko w Kropiwnickim – 5 osób, Uniwersytet Pedagogiczny w Krzywym Rogu – 2 osoby, Liceum Przyrodnicze w Krzywym Rogu – 1 osoba, Uniwersytet Ivana Franko we Lwowie – 2 osoby, Uniwersytet Borysa Grinczenko w Kijowie – 2 osoby, Uniwersytet Techniczny „Politechnika Dnieprowska” w Dnipro – 1 osoba, Uniwersytet Olesia Honchara w Dnipro – 1 osoba), Węgry (Uniwersytet w Miszkolcu – 1 osoba, Uniwersytet Gála Ferenca w Szeged – 1 osoba). Uczestnicy z Polski reprezentowali następujące ośrodki naukowe: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (10 osób), Akademia Jagiellońska w Toruniu (2 osoby), Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (2 osoby), Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (1 osoba), Akademia Nauk Stosowanych w Pile (1 osoba), Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu (2 osoby), Lubelska Akademia WSEI w Lublinie (1 osoba), Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (2 osoby), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie (1 osoba), Politechnika Śląska w Gliwicach (1 osoba), Uniwersytet w Białymstoku (3 osoby), Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (1 osoba), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (3 osoby), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (26 osób), Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (1 osoba).

Konferencję uświetnił występ zespołu folklorystycznego Przesmyczanki z Gminnego Domu Kultury w Przesmykach.

Konferencja uzyskała dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych, numer wniosku KONF/SP/0188/2023/01.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

Program